۲۸ روز شکرگزاری، روز دوم

دو تمرین اول دوره ۲۸ روز شکرگزاری، به قدري قدرتمند هستند که به مرور زندگیت رو دگرگون میکنند.

امشب حتما روی یک تکه کاغذ بنویس

“خدایا شکرت”

هنگام خواب که به تختت میری در مورد بهترین اتفاقی که برات افتاد فکر کن و نوشته رو در دستت بگیر و بعد جمله “خدایا شکرت” رو بگو و نوشته رو سر جاش بگذار،
استفاده از این یادداشت خیلی ساده است، این تمرین باعث می شه تو بخاطر شکرگزاری آخر شبت در طول روز مدام در ذهنت دنبال اتفاق خوب بگردی.

این تمرین کمک می کنه روزت رو با شکرگزاری شروع کنی و با شکرگزاری تموم کنی!

هر روز ده موردی که باید براش شکرگزار باشی رو بنویس!

حتماً همه ی ده مورد رو بنویس، سعی کن بگردی حتما پیدا می کنی!
این تمرین بعلاوه کمک می کنه کاشف خوبی های زندگیت باشی!

نکته: امروز این تمرینات رو انجام و در کل دوره ادامه بده

یادت باشه: “شکر نعمت، نعمتت افزون کند” 

#همراهی_بانوانه #شکرگزاری