۲۸ روز شکرگزاری، روز سوم

شکرگزاری از افراد همانطور که هستند

در تمرین روز سوم از دوره ۲۸ روز شکرگزاری، مجسم کن تو تنها فرد روی کره زمین هستی! در این صورت انگیزه هیچ کاری رو نخواهی داشت.

هيچ شادمانی و لذتی در زندگی وجود نداره، ارتباط تو با دیگرانه که به زندگیت معنا می بخشه.

علم، خرد فرزانگان گذشته رو تایید می کنه: افرادی که تشکر و قدردانی می کنند روابط صمیمانه تری دارند و مردم نیز به اونها لطف دارند.
قدردانی باعث شکوفایی روابط می شه، قدرشناسی و سپاسگزاری تو رو صبور تر و مهربانتر می کنه و آزردگی و رنجشی که در زندگی مشترک و روابطت احساس میکردی همه محو می شه!

برای کسی که گله می کنه باید ده موهبت وجود داشته باشه تا رابطه ادامه پیدا کنه! قدردانی از این موهبت ها بهتون کمک می کنه تا شرایط بهتر بشه!

تمرین

تمرین معجزه آسای روز سوم قدردانی از افراده همون طور که هستن نه اون طوری که تو می خوای باشن!

  • سه نفر مورد نظرت رو انتخاب کن، اگه روابطت باهاشون خوبه با شکرگزاری شکوفا میشه و اگر روابطت متزلزله تغییر می کنه و روابطتت قوی تر از قبل می شه
  • سه نفری رو انتخاب کن که ازشون عکس داشته باشی!
  •  حالا بشین و با در دست گرفتن به نوبت عکسها در مورد پنج ویژگی خوب هر فرد فکر کن، مثل لبخندش، مهربانیش، حمایتش از تو ، خاطراتی که با هم داشتين، و هرچه که به ذهنت میرسه
  • حالا برای هر فرد پنج ویژگی که بابتش شکرگزار و ممنون هستی رو در دفترچه یادداشتت بنویس و در طی تمام مراحل عکس رو در نظر داشته باش
  • این تمرین رو به این شکل کامل کن
    ………از تو بابت ………. متشکرم

مثلا : مریم جان از تو بابت حمایتت در بیشتر مراحل زندگیم متشکرم.

وقتی برای هرسه نفر نوشتنت رو کامل کردی نوشته ها و عکس ها را جایی در دسترس بذار، فردا تا آخر وقت چند مرتبه به عکس نظر بنداز و در ذهنت بگو
مریم متشکرم.

عکس فرد مورد نظر مي تونه داخل گوشیت باشه یا یک عکس چاپی!

تمریناتو انجام میدین؟

برای فردا شما به سه تا عکس از کسانی که میخواین رابطتون باهاش بهبود پیدا کنه نیاز دارید…. تا آخرشب سه نفر انتخاب کنین و تمرین رو براشون انجام بدین.

یادتون باشه در کنار این تمرین ده موهبتی که هر روز باید در موردش شکرگزار باشین رو هر روز کشف کنین، بنویسین و شکرگزاری کنین.

#همراهی_بانوانه #شکرگزاری