۲۸ روز شکرگزاری، روز پانزدهم

به گونه ای شگفت انگیز روابطت را التیام بده

چنانچه روابط دشوار و از هم پاشیده داری یا دلت شکسته یا از کسی دلخور و آزرده خاطر هستی با این تمرین آن را تغییر می دهیم.

وقتی ما با رابطه بغرنج یا وضعیتی چالش برانگیز در روابطمان مواجهیم تقریبا در تمام موارد حتی یک ذره هم در برابر طرف مقابل قدردان نیستیم.

در عوض در حال نکوهش او هستیم که چنین شرایطی را ایجاد کرده و این یعنی ما نقشی در شکرگزاری نداریم، سرزنش نه رابطه و نه زندگیت را بهبود نمی بخشد.

در دل نگه داشتن عصبانیت مانند در دست گرفتن زغال گداخته می ماند با این قصد که تو بسمت دیگری پرتاب کنی، اما تو هستی که دچار سوختگی می شوی.

تمرین

برای تمرین امروز باید دنبال زغال گداخته ای بگردی که زندگیت را می سوزاند و آن را با شکرگزاری به موردی ارزشمند تبدیل کنی، رابطه از هم پاشیده که دلت میخواهد بهتر شود انتخاب کن، فرقی ندارد مربوط به زندگی فعلیت باشد یا گذشته، چه آن فرد در زندگیت باشد چه نباشد.

بنشین فهرستی از ده ویژگی را که آن فرد داراست و تو آن را دوست داری بنویس، به گذشته برگرد و درباره سابقه رابطه ات فکر کن، در مورد رفتارهایی از او که باعث رخداد اتفاق خوب در زندگی ات شده

این تمرین قرار نیست برچسب خوبی یا بدی به کسی بزند به این فکر نکن چه بلایی سرت آمده، بتو چه گفت و چه کرد …

در هر رابطه ای بالاخره نکات مثبت هم وجود داشته، و تو برای خیر و برکت به این صفات نیاز داری، حالا به شکل زیر تمرین را کامل کن:
…………. از تو بابت……….. متشکرم
*:علی از تو بابت فرزندانم متشکرم.

*:علی اگرچه زندگیمان به بن بست خورد اما من خیلی چیزها یاد گرفتم و عاقل تر شدم.
و…

حال که این فهرست ده تایی تمام شد احتمالا حال و هوای تو بهتر می شود مرحله ای که دلت می خواهد به آن برسی آن است که هیچ حس بدی نداشته باشی، چون زندگیت از طریق همین حس لطمه دیده.

چنانچه احساس کنی نیاز به تمرین بیشتر داری می توانی چندین روز این تمرین را انجام دهی تا کاملا احساسات منفی را از بین ببری و احساس سبک بالی کنی.

این تمرین در مورد روابط فعلیت هم موثر است و آن را بهبود می بخشد یا شکوفا تر می کند، این تمرین چنانچه در مورد فردی مربوط به گذشته صورت گیرد وقتی تو شکرگزاری را انجام دادی این حس به آن فرد هم منتقل خواهد شد و بی بهره نمی ماند و علاوه بر آن در بهتر شدن رابطه الانی تو هم موثر است، یادت باشد در آینده بمحض اینکه در رابطه ات دچار تزلزل شدی فورا این تمرین را انجام بدهی.
بدین ترتیب جلوی رخداد مشکلات بزرگتر گرفته می شود و اعجاز در رابطه رخ می دهد.