۲۸ روز شکرگزاری، روز بیست و یکم

نتایج عالی

همه ما دلمان می خواهد دست به هر کاری می زنیم بازده خوبی داشته باشد.
گیلبرت کیت نویسنده، قبل از هرکاری از شکرگزاری استفاده می کرد بمنظور تضمین نتایج دلخواه. بارها شده است که در دل گفته ای امیدوارم اوضاع بر وفق مراد شود… امیدوارم شانس به من رو کند و….

اما زندگی تصادفی و براساس در و تخته بهم خوردن رخ نمی دهد… قوانین کائنات بطور صحیح و حساب شده تا دقیق ترین حد ممکن عمل می کند، تردید نکن!
هیچ خلبانی آرزو نمی کند قوانین فیزیک درست عمل کنند تا سقوط نکند چون می داند این قوانین قصوری ندارند.
اگر بدنبال نتایج عالی در هر کاری هستی باید به گونه ای عمل کنی که این نتایج رقم بخورد: “قانون جذب”
بااستفاده از افکار و احساساتت نتایج عالی رو به سمت خودت جذب می کنی و شاکر بودن برای نتایج عالی یکی از ساده ترین روشهای رسیدن به آن هست!

تمرین

در آغاز امروز سه مورد مجزا که دلت می‌خواهد نتایج عالی برای آنها رخ دهد انتخاب کن، می توانی سه مورد که در زندگیت مهم هستند انتخاب کنی، مانند قرار ملاقات، تقاضا وام، امتحان، مصاحبه کاری، جواب آزمایش و…. حال این سه مورد را اینگونه بنویس:
خدایا تورا بابت نتیجه عالی…….. شکر می گویم.

این تمرین برای سه مورد از پیش تعیین شده است، در مرحله دوم در طی روز می توانی برای یک مورد پیش بینی نشده که آنروز ناگهانی برایت رخ داده استفاده کنی، ازین به بعد هر زمانی در زندگیت اتفاق پیش بینی نشده رخ داد چشمانت را برای مدت کوتاهی ببند و این تمرین را انجام بده، هرچه بیشتر این تمرین را انجام دهی باز هم کم است، تو بزودی شاهد حصول نتایج عالی بطور مسلم و حتمی در زندگیت خواهی بود.

نکته: وقتی بابت نتایج عالی خدارا شکر کنی از قانون کائنات استفاده کردی که خواسته ها و احتمالات را به ایمان و یقین تبدیل می کند، و وقتی این تمرین عادت تو شود بطور غیر ارادی همه کار را از پیش با شکرگزاری انجام می دهی، شکرگزاری تضمینی است برای آنچه که دلت میخواهد…