همراهی بانوانه

مهارتهای نرم و تخصصی

دوره های همراهی بانوانه با هدف رشد بانوان در دو حوزه مهارتهای نرم و عمومی و مهارتهای تخصصی مورد نیاز کسب و کار طراحی و اجرا می شوند.

اکنون دورهمی بانوانه اول با عنوان ” کشف شور و شوق زندگی” به مناسبت شب یلدا در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۹ برنامه ریزی شده است.

در حال حاضر کلیه دورها به صورت آنلاین برگزار می شوند اما در صورت درخواست سازمانها امکان برگزاری دوره های اختصاصی حضوری وجود دارد.

دورهای آتی که توسط کریستینا ایوانیدیز مربی بین المللی برگزار می شود:

دورهای پیشین:

  • دوره ۲۱ روزه کشف خوبی ها (۲ دوره) – در مجموع بیش از ۲۰۰۰ نفر شرکت کننده در ۴ سال
  • دوره شکرگزاری (۲ دوره) – در مجموع بیش از ۱۰۰۰ نفر شرکت کننده
  • دوره اعتماد به نفس- بیش از ۴۰۰ نفر شرکت کننده
  • دوره های کتابخوانی – بیش از ۲۰۰ نفر شرکت کننده