۲۸ روز شکرگزاری، روز بیست و چهارم

عصای خارق العاده

تا بحال آرزو کردی عصای خارق العاده داشتی صرفا با تکان دادن آن به عزیزانت کمک می کردی؟ امروز آن عصا در دست توست…

وقتی تو مشتاقانه خواهان کمک به فردی باشی قدرت بی حد و حصری خواهی داشت… حواست به هرجا معطوف باشد انرژی همانجا جاری می شود پس وقتی تو انرژی شکرگزاری را به سمت نیازهای فردی دیگه ای متمرکز کنی انرژی آنجا ساطع می شود.

اگر عضوی از خانواده، دوست و یا کسی که به او اهمیت میدهید فاقد سلامت جسمانیست، از لحاظ مالی مشکل دارد، تحت فشار روحی است، در حال پایان دادن به رابطه ای است و… تو میتوانی برایش قدمی برداری.

تمرین

سه نفر از عزیزانت را انتخاب کن، فرض که یکی از آنها در زمینه سلامتی مشکلی دارد تو کاملا آرام و ریلکس تجسم میکنی آن فرد شفا یافته و بیماری ندارد، حال از ته دل بگو خدایا شکرت، آن را با تمام وجود احساس کن، از این که خبر سلامتی اش را شنیدی واقعا چه احساسی داری؟
فرض کن بتو زنگ زده تا خبر سلامتی اش را به تو بدهد، بهتر است عکسی از هرکدام داشته باشی، سراغ اولین نفر برو عکسش را در دست بگیر و چشمانت را ببند (عکس میتونه داخل گوشی هم باشه)
لحظه ای کوتاه آنچه که گفتم تجسم کن، سپس چشمانت را باز کن همانطور که عکس را در دست داری سه مرتبه از ته دلت خدارا شکر کن، و تمرین را اینجوری کامل کن:

مثال: خدایا شکرت خدایا شکرت خدایا شکرت از بابت مثلا تندرستی…….. ( جای خالی را با اسم فرد پر کن )

فراموش نکن جنبه معجزه آسای این تمرین آنست که تو بابت هرچه برای دیگران شکرگزاری کنی و آن را مشتاقانه برای دیگران بخواهی برای خودت هم جذب می کنی

نکته: اگه فردی را میشناسی که میدانی خواسته یا مشکلی دارد و تو از آن چیز بخصوص خبر نداری می توانی اینگونه در نظر بگیری (رفع هر آنچه در دل دارد، تجسم آن هم اینگونه است که آن شخص به خواسته اش رسیده و از تو تشکر می کند)

دوستانی هم که از تمرینات بصورت انجام گروهی عقب هستند هم باید این تمرین را دو روز متوالی انجام دهند.