۲۸ روز شکرگزاری، روز بیست و پنجم

سرنخ معجزه

زندگی حکم شوخی را دارد، لازم است نقش بازی کنیم تا بتوانیم به کشف دوباره اعجاز دور و برمان نائل آییم.. (فلورا کولاا نویسنده و روانپزشک)

مجسم کن که کائنات خیلی مهربان و دلسوز است و دلش می خواهد تو در زندگی هرچه می خواهی داشته باشی، ولی این تو هستی که باید مشخص کنی چه میخواهی، چون کائنات به وسیله قانون جذب و با ارائه نشانه هایی که تو میفرستی تو را کمک می کند.
کائنات با دادن سرنخ به تو یادآوری می کند شکرگزاری کنی چون میداند آرزوهایت وابسته به آن است و در واقع شکرگزاری باید تو را احاطه کند، این سرنخها هرچه می تواند باشد، تمرین امروز یک جور بازیست…

بطور مثال وقتی صدای آژیر آمبولانس را میشنوی یادآور چیست؟ بله، یادآور اینکه خدایا شکر که سالمم…

اگه خواهان همسری عاشق پیشه هستی با دیدن زوج های عاشق باید شکرگزاری کنی، وقتی کسی به تو میگوید صبح بخیر، یادآور این است که باید خدا را بابت صبحی زیبا شکر کنی، وقتی شخصی را با وزن دلخواهت دیدی یعنی این همان رویای توست و باید شکرگزاری کنی، هیچ چیز اتفاقی نیست، هرچه در اطرافت رخ میدهد نوعی سرنخ معجزه است…

 

تمرین

برای بازی با سرنخ معجزه تنها کار لازم این است که حواست به اندازه کافی جمع باشد و در طول روز دست کم هفت سرنخ شکرگزاری پیدا کنی، و برای تک تک آنها شکرگزاری کنی.

مثلا زمان دیدن فردی با وزن دلخواهت، اینگونه عمل میکنی: خدایا تورا بابت وزن ایده آلم شکر میکنم.

اگر تا به الان تمرینات را مرتب انجام داده باشی به حد کافی هوشیار هستی تا سرنخ ها را بیابی، هرچه بیشتر تلاش کنی نتیجه اش فوق العاده تر خواهد بود…

اهمیت این تمرین اینست که تو را از این به بعد هوشیارتر میکند تا بیشتر سپاسگزار باشی، و بی دردسر تر خواسته هایت را جذب کنی…

پیروز باشید…