۲۸ روز شکرگزاری، روز بیست و هفتم

آینه شگفتی آفرین

ظاهر هر چیز بر طبق عواطف تغییر می کند، و در نتیجه اعجاز و زیبایی را در آن میبینیم، در صورتی که اعجاز و زیبایی در اصل درون خودمان است (جبران خلیل جبران )

تو میتوانی بقیه عمرت سرگردان باشی و به دنبال مشکلات بروی، از زمین و زمان و مردم گله و شکایت کنی و هرگز به زندگی پربار و آرزوهایت نرسی، اما وقتی اعجاز شکرگزاری را سر لوحه زندگیت قرار دهی همه چیز در دنیای دور و برت به گونه ای معجزه آسا تغییر می کند. تو متحول شدی و آنچه که جذب می کنی نیز تغییر خواهد کرد، در کلام الهام بخش گاندی و در ترانه بشر در آینه که میلیون ها آدم را تغییر داد و به عنوان قدرتمندترین پیام زمانه ارائه شد:

(( فرد درون آینه را تغییر بده، دنیایت تغییر می کند))

تا اینجا با انجام تمرینات دست کم خوشنودتر هستی…

تو تمرینات را برای خانواده، دوستان، کار، مسائل مادی، تندرستی، خواسته فردی، و حتی آدمهایی ک در طول روز بر سر راهت قرار میگیرند انجام دادی، اما فردی که بیش از هرکس دیگری مستحق قدردانی است خودت هستی!
وقتی تو از من درون آینه قدردان باشی، احساس عدم رضایت، ناخشنودی، سرخوردگی یا (من به حد کافی خوب نیستم) کاملا غیب می شود.

احساسات منفی در مورد خودت بیشترین و بزرگترین لطمه را به تو میزند، چون آنها از هر نوع احساسی که در مورد هرچیزی یا هر کسی داری قدرتمندتر هستند، هر جا بروی و به هرکاری دست بزنی این احساسات روی آن تاثیر میگذارند، و مانند مغناطیس شکستها را بخود جذب می کنند، وقتی تو بابت آنچه هستی خداراشکر کنی صرفا شرایطی را جذب می کنی که احساست را در مورد خودت بهتر کند. تو باید ازین احساسات غنی باشی تا برکت را بسوی خود آوری، قدردانی از خود برایت برکت می آورد.

تمرین

هرکس قدر خودش را بداند به او بیشتر داده می شود و از وفور نعمت برخوردار خواهد شد، کسی که نسبت به خودش قدردان نباشد حتی آنچه که دارد هم از او پس گرفته خواهد شد….

برای انجام تمرین آینه شگفتی آفرین، همین حالا سراغ آینه برو، مستقیما به فردی که درون آینه میبینی زل بزن و با صدای بلند و از صمیم قلب عبارت اعجاز آفرین خدایاااا شکرت را برزبان آور، نسبت به قبل قاطع تر باش، بابت آنچه هستی خداراشکر کن! قدر خود را همانطور که هستی بدان، خدا را شکر کن، ازین که صرفا هستی!

تمرین را برای بقیه روز ادامه بده: از اینکه مخلوق زیبایی را درون آینه میبینی شکر کن، چه بهتر که موقع نگاه کردن به آینه سه مورد را که بابت آن شکرگزاری بر زبان آوری.

وقتی قدردان باشی اگر خطایی مرتکب شدی خودت را ملامت نمیکنی، و از اینکه بی نقص نیستی از خودت عیب و ایراد نمیگیری. وقتی خدا را بابت همین که هستی شکر کنی تو تبدیل به مغناطیسی میشوی که هر جا بروی انسانهای شاد و موفقیتها را به خود جذب میکنی.

وقتی اعجاز را در فرد توی آینه ببینی کل دنیایت دگرگون می شود…