۲۸ روز شکرگزاری، روز بیست و هشتم

برنامه ی پایانی

هر روز منحصر به فرد است، هیچ روزی مثل روز دیگر نیست. رویدادهای خوبی در هر روز رخ می دهد، مداوم، متفاوت و متغیر، پس وقتی تو با برشمردن مواهب دیروزت اعجاز را بخاطر بیاوری، هرچندبار هم که این کار را انجام دهی هربار متفاوت خواهد بود.

این صرفا یکی از دلایل اعجاز است، مهم نیس در حال حاضر آرزویت چیست و یا آینده چه آرزویی داری، در هرحال این تمرین قدرتمندترین تمرین زندگیت خواهد شد…
از فردا تازه هدف تو آغاز می شود، این تمرین را برای همیشه حفظ کن…

تمرین

به یاد آوردن مواهب و برکات دیروز راحت و بی درد سر است، می توانی اینگونه اغاز کنی :
دیروز چه اتفاق خوبی افتاد؟

هرسوالی در ذهن ایجاد شود فوراً برای جواب کندکاو می کند، خبری خوش دریافت کردی؟ کار نیمه تمام را تمام کردی؟ به گونه ای معجزه آسا به خواسته ای رسیدی؟ تلفن غیر منتظره؟ کسی از تو تعریف کرد؟ دیدن فیلم خوب؟ خوردن غذای لذیذ؟ گرفتن هدیه؟ و…

اعجاز را به خاطر بسپار و داخل دفترچه یا هرجا میخواهی فهرست برکات دیروز را یادداشت کن. انقدر سطح دیروز را کندکاو کن تا احساس رضایت کنی، پیش پا افتاده ترین اتفاق هم مهم است…

فکر کردی چرا؟ تا به اینجا باید متوجه شده باشی سپاسگزاری در جزئی ترین موارد چه میکند؟ پس قرار است هر روزت عوض شود. با نوشتن و یادآوری هرکدام مثل همیشه بگو خدایا شکرت…

اعجاز را به یادآور…

 

در ویدیو زیر هم تمرین روز ۲۸ رو بشنوید و هم برنامه ادامه مسیر رو…

به قول معروف

به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقیست…